سفارش تبلیغ
صبا

خط بارون

وصیت نامه:

اولین وصیت من به شما راجع به نماز است. چیزی را که فردای قیامت به ان رسیدگی میکنند نماز است.پس سعی کنید در حد توان تان نمازهایتان را سروقت بخوانیدو قبل از شروع نماز از خداوند منان توفیق حضور قلب و خضوع درنمازطلب کنید .به همه ی شما وصیت میکنم همه شمایی که این صفحه را می خوانید ،قران را بیشتر بخوانید بیشتر بشناسید، بیشتر عشق بورزید، بیشتر معرفت به قران داشته باشید ،بیشتر دردهایتان را باقران درمان کنید سعی کنید قران انیس و مونس تان باشد ،نه زینت دکور ها و طاقچه های منزل تان، بهتر است قران را زینت قلب تان کنید.

شهید سید مجتبی علمدار