سفارش تبلیغ
صبا

خط بارون

دلم گرفته است اقای زمانه ام ...

دلم گرفته است .... اقای زمان ام ...

 دلم از تنهاییت در فراموش خانه ی ذهنم گرفته است .....

دلم از راه کجی که انتهایش به تو ختم نمیشود گرفته است ....

دلم از سکوت قلبم که غوغای امدنت راسر نمی دهد گرفته است...

دلم گرفته است اقای زمانه ام....

به دنیای اطرافم چشم دوخته ام ...بی انکه بدانم تمام دنیا تویی 

اقای زمانه ام...

پی نوشت. سلام دعا کنیم برای فرج اقا امام زمان .

ماه رجب مبارک !برای همیدیگه دعا کنیم...