سفارش تبلیغ
صبا

خط بارون

چرا؟؟؟چرا؟؟؟؟؟

یـــــا لــــطــــیــــف

 

سلام

( این پست یک مطلبه خودمونی و اعتراض امیزه .......)

چرا ؟؟ فقط حرف می زنیم و عملی در کار نیست ؟؟؟!!!

چرا ؟؟فقط شعارمیدیم ؟!!؟؟

(چرا ؟؟می گیم دروغ بده و خودمون دروغ میگیم؟؟)

چرا حرفامون با اعمالمون تناقض داره !!!؟؟

 چرا ادعا ی دونستن میکنیم!!!درحالی که دانش مون رو اعمالمون اثر نداره!!!

 

(چرا معلما می گن مهم یاد گیریه نه نمره ولی موقعی که 15 میشی ؟؟!!

مادرتو می خوان !!)

چرا ادما اینجوریین ؟؟ چرا ؟؟

واقعان؟؟ شما بگیدبهم!!! ؟!؟!

چـــــــــررررا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پ.ن.چرا توی همین نت ، پستایی اپ می کنیم که خودمون بهش عمل نمی کنیم !!!

چرا ؟؟چرا؟؟؟چرا؟؟؟؟

                                 

                                 یْْْْْْْْْْْْْْـــــــــــــــــا حــــــــــــــــق...................